Program „Rano otkrivanje raka“

Nedavno je u Beogradu održana prezentacija programa pod nazivom „Podrška uvođenju nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Program se uvodi za rano otkrivanje raka u Srbiji i to: raka dojke, raka grlića materice i raka debelog creva. U tu svrhu,Evropska unija je donator opreme: 30 mamografa, 100-nak mikroskopa i 15 kolonoskopa.

 

„Opšta bolnica Sremska Mitrovica, jedna je od 15 regionalnih zdravstvenih ustanova, koja će u skladu sa sopstvenim mogućnostima i kapacitetima sprovoditi ovaj program. Za svaku od ovih bolesti, građani određene dobi biće pozivani i podvrgnuti ispitivanju za rano otkrivanje raka, u cilju prevencije ove opake bolesti“- rekao je po povratku sa beogradskog sastanka, dr Boško Laćarac.

Program je već počeo da se sprovodi u Srbiji, a u najskorije vreme, očekujemo da će startovati i u našoj bolnici. Inače, glavna svrha ranog otkrivanja raka jeste smanjivanje smrtnosti i poboljšanje kvaliteta života pacijenta otkrivanjem bolesti u ranoj fazi.Srbija spada među evropske zemlje sa visokom stopom smrtnosti od raka, a značajan udeo u ukupnoj stopi smrtnosti ima upravo smrtnost od malignih bolesti dojke, grlića materice i debelog creva, koju je moguće sprečiti.