ЈНМВ 11 – Одржавање програма за исправку електронске фактуре и лабораторијског информационог система

Poziv_za_podnošenje_ponude_JNMV11

Конкурсна документација јнмв 11 2020

Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV11

Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 11 2020