Контакт телефони лекара специјалиста за пружање информација корисницима здравствене заштите

На основу члана 16.Статута Опште болнице Сремска Митровица,  дана 18.03.2020.г., директор Опште болнице донео је одлуку о задужењу запослених који ће током трајања ванредног стања, пацијентима давати информације о начину и поступку остваривања здравствене заштите из области медицине.

Контакт телефоне лекара специјалиста можете погледати овде:  kontakt telefoni zaposlenih