У служби грађана КОЛ ЦЕНТАР у вези COVID 19

Покрајински секретаријат за здравство доставио је бројеве телефона КОЛ ЦЕНТАРА преко којих грађани на подручју АП Војводине могу добити информације у вези COVID 19 ( актуелног корона вируса):

За грађане са подручја Срема за информације је задужен Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Телефони:  064/8092911      064/8092938       064/8092930

                        

      Радно време КОЛ ЦЕНТРА ( у складу са инструкцијама Министарства здравља РС) је од 08 до 22 сата, свакодневно.