Koнтролна посета АЗУС-а

Данас су нашу установу посетили чланови тима за спољашње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, у циљу редовне годишње контроле за процес акредитације: Јагода Лукић дипл.правник,  др Весна Николић и Светлана Дрча, координатор

Након састанка са директором др Живком Врцељом, члановима руководства болнице и координаторима болнице за акредитацију, оцењивачи су  прегледали докуметацију болничких тимова и обишли одељења: палијативног збрињавања, опште хирургије 1 и службе лабораторије.

У свом коначном извештају оцењивачи ће дати оцену колико је болница унапредила рад по новим процедурама и прописаним стандардима.

Општа болница Сремска Митровица, 2017. године добила је Сертификат о акредитацији на 7 година.