Radni sastanak uoči posete AZUS-a

Juče je u Edukativnom centru bolnice održan radni sastanak predstavnika svih timova za akreditaciju, uoči redovne posete  predstavnika Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, koja je planirana za 13.12.2019.godine. Nakon razgovora sa rukovodstvom ustanove, spoljni ocenjivači će pregledati dokumentaciju, obaviti razgovore sa predstavnicima timova i obići ustanovu.

Na jučerašnjem sastanku koordinatori bolnice za proces akreditacije dr Nenad Golubović i Milkica Kajtez, glavna sestra, upoznali su članove bolničkih timova o aktivnostima koje je potrebno sprovesti  – dopuna dokumentacije koja je u vezi sa dokazima definisanim u Planu za unapređenje kvaliteta, ažuriranje spiskova članova timova i provera protokola.