Glavna sestra Milkica Kajtez- predavač na Međunarodnom simpozijumu

Prvi Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije “ Bol kao medicinski,biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen “ održan je od 10. do 12.oktobra 2019.g.,u Banji Koviljači.Simpozijum je okupio  preko 200 učesnika i više od 50 renomiranih predavača iz Srbije, regiona i Evrope. Na ovom stručnom skupu prezentovani su naučno-stručni radovi, čiji sadržaj  značajno doprinosi radu sa pacijentima, ali i budućim generacijama zdravstvenih profesionalaca.

Prezentovani radovi pružaju  mogućnost za učenje, učestvovanje i umrežavanje prisutnih profesionalaca, otvarajući im put ka samom vrhu u  oblastima  njihovog izučavanja.

O temi “Aspekti komunikacije medicinske sestre-tehničara u tretmanu bola kod onkoloških bolesnika” govorila je  glavna sestre mitrovačke bolnice Milkica Kajtez, i svojom prezentacijom ukazala na  značaj adekvatne komunikacije u tretmanu bola kod bolesnika obolelih od malignih bolesti. Usaglašena i delotvorna komunikacija multidisciplinarnog zdravstvenog tima u odnosu na bolesnika i njegovu porodicu uključuje empatiju, psihološku i duhovnu podršku.Jedan od najznačajnijih kliničkih problema je bol. U komunikaciji je važno da za rezultat med.sestra tehničar definiše realno stanje osećaja bola kod bolesnika kako bi se ostvarila kvalitetna kontrola i savladavanje istog.Edukakacija medicinske sestre-tehničara u vezi ostvarenja odgovarajuće komunikacije sa bolesnikom treba da bude sastavni segment njenog obrazovanja, što je izuzetno važno u sprovođenju njenih radnih aktivnosti u praksi, u vezi rešavanja kliničkih problema, a naročito bola.