Oктобар – Међународни месец борбе против рака дојке

Oктобар се, као Међународни месец борбе против рака дојке, обележава широм света, како би се скренула пажња на распрострањеност рака дојке и подигла свест о значају превенције и раног откривања, као и о могућностима правовременог започињања лечења особа оболелих од рака дојке. У оквиру ове кампање промовишу се: физичка активност, правилна исхрана и регулација телесне тежине. Избор животних навика игра кључну улогу за здравље груди сваке жене. Редовна физичка активност, избегавање гојазности и регулација телесне тежине, као и избалансирана исхрана су битни фактори за очување здравља груди. Према доступним подацима, ширењем свести о превенцији ризикофактора и променом начина живота код око 25% до 33% жена може се превенирати рак дојке.

По препоруци Светске здравствене организациеје, у Републици Србији се од децембра 2012. године спроводи Програм организованог скрининга рака дојке, који има циљ смањење смртности и унапређење квалитета живота оболелих жена.

Kада се рак дојке открије у раној фази болести, применом адекватне терапије и континуираним лечењем се може спасити живот и унапредити квалитет живота оболелих жена. Један од циљева спровођења организованог скрининга рака дојке је и унапређење свести жена о значају раног откривања карцинома дојке и редовних скрининг прегледа, као и јачање капацитета здравствених установа за спровођење скрининга рака дојке.

Рак дојке чини водећи узрок обољевања и умирања од малигних болести у женској популацији широм света. То је најчешћи рак код жена, како у развијеним тако и у мање развијеним деловима света. Ова болест прети све већем броју жена, а томе доприноси мала информисаност и нередовни прегледи.

Опасност од рака дојке је повећана у жена:
– које су имале прву менструацију пре 12. године
– које су имале менопаузу пре 50. године
– које нису родиле или су родиле после 30. године
– у којих је код биопсије дојке нађен поремећај нормалних структура ћелија
– које су оперисане због рака једне дојке
– ако је у породици неко од блиских сродника имао рак дојке.

Непходно је да жене буду свесне значаја превенције када је ова болест у питању, а превенција подразумева редовне самопрегледе, редовне прегледе код лекара, реаговање на сваку уочену промену на дојкама и здрав живот – избегавање стреса, здраву исхрану и бављење физичким активностима.

Превентивни прегледи се обављају код гинеколога и лекара опште медицине, када лекар прегледа жену и ако је животне доби од 50 до 65 година живота упути је на мамографију, али ако се ради о женама које су млађе од 50 година, лекар приликом прегледа процењује да ли ће жена бити упућена на мамографију или на ултразвучни преглед дојки, или ће обавити само палпаторни преглед дојки који је у датом моменту довољан. Жене које у својој породичној анамнези имају блиске рођаке са оперисаним раком дојке (мајка, сестра) на ове прегледе се јављају без икаквих позива, редовно и чешће него једанпут у периоду од две године.

У оквиру кампање„Октобар – међународни месец борбе против рака дојке“, апелујемо на жене да, уколико припадају животној доби од 50 до 69 година, посете свог гинеколога или лекара опште праксе и обаве превентивни преглед дојке.Овакву праксу треба поновити једном у периоду од две године.