Sestrinske edukacije u organizaciji UZRSM za period septembar-oktobar 2019.

U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika Grada Sremska Mitrovica, u periodu septembar – novembar 2019..godine, biće održane akreditovane edukacije ( radionice) u Edukativnom centru Opšte bolnice Sremska Mitrovica i Preventivnom centru Doma zdravlja, a raspored predavanja možete pogledati ovde: Edukacije SEPTEMBAR-NOVEMBAR 2019