Оглас за уже специјализације


На основу члана 16 Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 14 Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица, расписује:

О Г Л А С

ЗА УПУЋИВАЊЕ КАНДИДАТА НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС НА ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Конкурс је отворен од 09.07. – 16.07.2019.г.

Детаље конкурса можете погледати овде: oglas uže specijalizacije