Oglasi za prijem u radni odnos 29

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br. 1/2015) i na osnovu člana 10. i člana 11. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica, direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica raspisuje oglase za prijem u radni odnos.

Konkurs je otvoren od 05.06.2019. do 12.06.2019.

Detalje konkursa možete pogledati ovde

oglas 29