Preg. postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 2 – Konac i drugi potrošni materijal za operativne grane – Veštačka kost i set za abdominalne rupture

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_preg.bez_2

Konkursna dokumentacija preg.br.2-2019

Odluka_o_dodeli_ugovora_pregBEZobjave_br2

Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_preg.bez_2