5. maj – Svetski dan higijene ruku

Svetski dan higijene ruku u zdravstevnim ustanovama , 5. Maj,  ustanovila je Svetska zdravstvena organizacija. Srbija je 2008. godine organizovala Nacionalni program pod nazivom ,, Čiste ruke-bezbedne ruke,, i postala članica Alijanse za bezbednost pacijenata SZO.

Ove godine, osnovna poruka je „ Čista nega za sve – u tvojim je rukama“, jer je cilj da se postigne univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom, odnosno postizanje boljeg zdravlja i dobrobiti za sve ljude, pristup kvalitetnim zdravstvenim usluguma i sigurnim, efikasnim i pristupačnim lekovima i vakcinama. Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija, uključujući i higijenu ruku, ključna je mera za postizanje ovih ciljeva.

Stručnjaci ukazuju da je to jedna od osnovnih mera prevencije bolničkih infekcija koja ne košta mnogo, a omogućava velike uštede kako za samu zdravstvenu ustanovu, tako i za celokupno društvo. Higijenom ruku se sprečava prenošenje mikroorganizama, prouzrokovača bolničkih infekcija, od kojih poseban značaj imaju bakterije otporne na antibiotike. Pravilnom higijenom ruku, ne samo što će se smanjiti broj bolničkih infekcija, već će se smanjiti i upotreba antibiotika, a povećati bezbednost pacijenata.

Dan će biti obeležen u našoj ustanovi ukazivanjem zaposlenima na neophodnost pravilne i blagovremene higijene ruku, uz poštovanje preporuka i principa iste. Pranje ruku tekućom toplom vodom i sapunom je najefikasnija  i najjeftinija mera  prevencije.

Uvažavajući preporuke Republičke stručne komisije za nadzor nad bolničkim infekcijama  u našoj  ustanovi postavljen je veliki broj lako dostupnih uređaja za dezinfekciju  ruku sa sredstvom na bazi alkohola, koji se nalaze u bolesničkim sobama, hodnicima i liftovima.

Medicinsko osoblje Opšte bolnice Sremska Mitrovica redovno pohađa  edukacije o  održavanju  higijene ruku , a na vidnim mestima ustanove su postavljeni posteri koji su podsetnici zaposlenima o važnosti ove preventivne mere.