ЈНМВ 12- Одржавање програма за исправку електронске фактуре и лабораторијског информационог система

Позив_за_подношење_понуда јнмв 12 2019

Конкурсна документација јнмв 12 2019

Одлука_о_додели_уговора јнмв 12 2019

Oбавештење_о_закљученом_уговору јнмв 12 2019