Недеља провере слуха

Митровачка болница, по препруци Министарства здравља, у току ове недеље, од 18. до 22.марта 2019.г., организује акцију превентивних прегледа слуха за све заинтересоване пацијенте, без обзира да ли имају здравствено осигурање.

Провера слуха биће омогућена грађанима у термину од 7 до 15 часова, у амбуланти оториноларингологије.