Uspešno realizovan projekat „Zaustavi – zaštiti – pomozi“

Mitrovačka bolnica bila je jedan od 7 vojvođanskih Centara za žrtve seksualnog nasilja, u sklopu projekta „Zaustavi – zaštiti – pomozi“, čiji je nosilac bio pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, uz partnerstvo  Centra za podršku ženama, a finansiran od strane povereničkog fonda UN, sa ciljem uklanjanja nasilja nad ženama i osnaživanja žena da nasilje prijave.

Po rečima koordinatora mitrovačke bolnice u ovom projektu, Prim.dr Predraga Rogulića, pilotiranje Centra za žrtve seksualnog nasilja ( koje je trajalo oko godinu i po dana) ispunilo je i opravdalo očekivanja i značajno unapredilo, kako svest, tako i procedure prevencije i sankcionisanja seksualnog nasilja.

„ Projekat se nedvosmisleno pokazao kao dobra praksa kroz poseban princip rada i pružanja usluga, a na najvišem mogućem nivou postignuta je adekvatna multisektorska saradnja i bolji protok informacija, svih koji u tom procesu učestvuju: policija, tužilaštvo, Centar za socijalni rad, resorne strukture lokalne samouprave, psiholozi, lekari specijalisti. Umnogome je skraćeno vreme neophodno za dijagnostiku i prikupljanje dokaza, a žrtva je imala potpunu diskreciju, koja je u ovakvim, osetljivim situacijama, često i najbitnija. U  Centru za žrtve seksualnog nasilja pri Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, tokom trajanja projekta, evidentirano je 10 slučajeva seksualnog nasilja, a alarmantan je podatak, da su čak 7 slučajeva žrtve maloletna lica. U bolnici je pruženo 20 različitih medicinskih usluga, a svim žrtva pružana je usluga psihološke podrške i savetovanja.“- reči su dr Rogulića, koji napominje da je za uspešnu realizaciju projekta svakako važna i dobra opremljenost – pokrajinski sekretarijat za zdravstvo obezbedio je ginekološki sto, reflektor, lampu, pripadajući mobilijar, kao i napredne rape kitove ( pakete za uzorkovanje), a bolnica posebnu prostoriju u odeljenju ginekologije – za prijem žrtve, kako bi diskretnost bila zagarantovana, a usluge centra bile dostupne 24 sata, 7 dana u nedelji, uključujući i psihosocijalnu podršku.

Važno je napomenuti da će ovakav vid rada sa ženama- žrtvama seksualnog nasilja biti nastavljen, jer je zahvaljujući bolničkoj radnoj grupi, sastavljenoj od  stručnih lica (edukovanih  lekara i med.sestara),sačinjen set procedura i protokola za postupanje u situacijama prijave seksualnog nasilja. Radna grupa Centra za žrtve seksualnog nasilja pri mitrovačkoj bolnici, imala je stalnu saradnju, otvorenost i razumevanje rukovodstva bolnice, posebno direktora dr Živka Vrcelja i glavne sestre Verice Volarević, što je rezultiralo uspehu u realizaciji projekta, a kako je i ocenjeno od strane nosioca projekta – Pokrajinksog sekretarijata za zdravstvo i partnerskih organizacija.