Успешно реализован пројекат „Заустави – заштити – помози“

Митровачка болница била је један од 7 војвођанских Центара за жртве сексуалног насиља, у склопу пројекта „Заустави – заштити – помози“, чији је носилац био покрајински секретаријат за здравство, уз партнерство  Центра за подршку женама, а финансиран од стране повереничког фонда УН, са циљем уклањања насиља над женама и оснаживања жена да насиље пријаве.

По речима координатора митровачке болнице у овом пројекту, Прим.др Предрага Рогулића, пилотирање Центра за жртве сексуалног насиља ( које је трајало око годину и по дана) испунило је и оправдало очекивања и значајно унапредило, како свест, тако и процедуре превенције и санкционисања сексуалног насиља.

„ Пројекат се недвосмислено показао као добра пракса кроз посебан принцип рада и пружања услуга, а на највишем могућем нивоу постигнута је адекватна мултисекторска сарадња и бољи проток информација, свих који у том процесу учествују: полиција, тужилаштво, Центар за социјални рад, ресорне структуре локалне самоуправе, психолози, лекари специјалисти. Умногоме је скраћено време неопходно за дијагностику и прикупљање доказа, а жртва је имала потпуну дискрецију, која је у оваквим, осетљивим ситуацијама, често и најбитнија. У  Центру за жртве сексуалног насиља при Општој болници Сремска Митровица, током трајања пројекта, евидентирано је 10 случајева сексуалног насиља, а алармантан је податак, да су чак 7 случајева жртве малолетна лица. У болници је пружено 20 различитих медицинских услуга, а свим жртва пружана је услуга психолошке подршке и саветовања.“- речи су др Рогулића, који напомиње да је за успешну реализацију пројекта свакако важна и добра опремљеност – покрајински секретаријат за здравство обезбедио је гинеколошки сто, рефлектор, лампу, припадајући мобилијар, као и напредне рапе китове ( пакете за узорковање), а болница посебну просторију у одељењу гинекологије – за пријем жртве, како би дискретност била загарантована, а услуге центра биле доступне 24 сата, 7 дана у недељи, укључујући и психосоцијалну подршку.

Важно је напоменути да ће овакав вид рада са женама- жртвама сексуалног насиља бити настављен, јер је захваљујући болничкој радној групи, састављеној од  стручних лица (едукованих  лекара и мед.сестара),сачињен сет процедура и протокола за поступање у ситуацијама пријаве сексуалног насиља. Радна група Центра за жртве сексуалног насиља при митровачкој болници, имала је сталну сарадњу, отвореност и разумевање руководства болнице, посебно директора др Живка Врцеља и главне сестре Верице Воларевић, што је резултирало успеху у реализацији пројекта, а како је и оцењено од стране носиоца пројекта – Покрајинксог секретаријата за здравство и партнерских организација.