Održana završna konferencija Take Care!

Završna konferencija projekta „Take care“, ugovoren u sklopu Interreg IPA CBC prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. održana je 12.februara u Vinkovcima, uz učešće projektnih partnera, kao i predstavnika Upravljačkog tela, Ministarstva Regionalnog razvoja  i fondova EU, predstavnika lokalne i regionalne samouprave Vukovarsko- srijemske županije i  Sremskog okruga, članova Bubamare i drugih koji su na bilo koji način doprineli uspešnoj realizaciji projekta.

Nakon 20 meseci ukupnog trajanja projekta uspešno su ostvareni svi planirani ciljevi i aktivnosti. Za 983 korisnika usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji i  Sremskom okrugu, u okviru projekta „Take Care!“ osigurana je pomoć u svakodnevnom životu te su pružene zdravstveno socijalne usluge. Korisnici usluga u projektu „Take Care!“ su osobe s invaliditetom, hronični bolesnici, stariji i nemoćni kao i osobe u terminalnoj fazi bolesti

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica opremljeno je  Odeljenje za palijativno zbrinjavanje i terminalne faze bolesti, nabavljena je celokupna medicinska oprema i dva sanitetska vozila. Adaptirano je 6 bolničkih soba gde je smešteno 12 specijalnih bolničkih kreveta za palijativno zbrinjavanje pacijenata.

Ukupno 32 zdravstveno- socijalna radnika  je zaposleno u okviru Take Care! projekta i formirano je  7 mobilnih timova koji su svakodnevno pružali  zdravstveno- socijalne usluge .

Ukupno 40 zaposlenih svih partnerskih organizacija  uspešno je završilo edukaciju palijativnog zbrinjavanja na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu kako bi unapredili znanja, veštine i pružili što kvalitetniju uslugu.

Razvijena je web aplikacija Take Care! koja prati zdravstveno stanje korisnika s obe strane granice i omogućuje mobilnim timovima Vukovarsko-srijemske županije i bolničkog odeljenja Opšte bolnice Sremska Mitrovica da upravo zajedničkim umrežavanjem razmene iskustva, s ciljem poboljšanja kvaliteta usluge pružanja palijativne nege.

Važnost projekta ogleda se u zadovoljstvu korisnika usluga, projektnih partnera i nosioca projekta kao i svih ostalih činilaca koji su učestvovali u realizaciji, i  na taj način doprinieli ostvarenju svih planiranih aktivnosti i ciljeva projekta.

  

Završnoj konferenciji, prisustvovali su i predsednik skupštine Grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković, direktor RRA Srem Ruma Milan Mirić i v.d.zamenika direktora mitrovačke bolnice Prim.dr Dragan Malobabić sa stručnim timom koji je direktno bio uključen u implementaciju programa ovog projekta,a  svi su se složili u jednom – da palijativna nega polako nalazi mesto u našem društvu koje se sada, zahvaljujući ovom projektu, još više približilo tituli socijalno osetljivog društva.