Одржана завршна конференција Take Care!

Завршна конференција пројекта „Take care“, уговорен у склопу Interreg IPA CBC прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020. одржана је 12.фебруара у Винковцима, уз учешће пројектних партнера, као и представника Управљачког тела, Министарства Регионалног развоја  и фондова ЕУ, представника локалне и регионалне самоуправе Вуковарско- сријемске жупаније и  Сремског округа, чланова Бубамаре и других који су на било који начин допринели успешној реализацији пројекта.

Након 20 месеци укупног трајања пројекта успешно су остварени сви планирани циљеви и активности. За 983 корисника услуга у Вуковарско-сријемској жупанији и  Сремском округу, у оквиру пројекта „Take Care!“ осигурана је помоћ у свакодневном животу те су пружене здравствено социјалне услуге. Корисници услуга у пројекту „Take Care!“ су особе с инвалидитетом, хронични болесници, старији и немоћни као и особе у терминалној фази болести

У Општој болници Сремска Митровица опремљено је  Одељење за палијативно збрињавање и терминалне фазе болести, набављена је целокупна медицинска опрема и два санитетска возила. Адаптирано је 6 болничких соба где је смештено 12 специјалних болничких кревета за палијативно збрињавање пацијената.

Укупно 32 здравствено- социјална радника  је запослено у оквиру Take Care! пројекта и формирано је  7 мобилних тимова који су свакодневно пружали  здравствено- социјалне услуге .

Укупно 40 запослених свих партнерских организација  успешно је завршило едукацију палијативног збрињавања на Медицинском Факултету у Загребу како би унапредили знања, вештине и пружили што квалитетнију услугу.

Развијена је web апликација Take Care! која прати здравствено стање корисника с обе стране границе и омогућује мобилним тимовима Вуковарско-сријемске жупаније и болничког одељења Опште болнице Сремска Митровица да управо заједничким умрежавањем размене искуства, с циљем побољшања квалитета услуге пружања палијативне неге.

Важност пројекта огледа се у задовољству корисника услуга, пројектних партнера и носиоца пројекта као и свих осталих чинилаца који су учествовали у реализацији, и  на тај начин доприниели остварењу свих планираних активности и циљева пројекта.

  

Завршној конференцији, присуствовали су и председник скупштине Града Сремска Митровица Томислав Јанковић, директор РРА Срем Рума Милан Мирић и в.д.заменика директора митровачке болнице Прим.др Драган Малобабић са стручним тимом који је директно био укључен у имплементацију програма овог пројекта,а  сви су се сложили у једном – да палијативна нега полако налази место у нашем друштву које се сада, захваљујући овом пројекту, још више приближило титули социјално осетљивог друштва.