OGLAS za specijalizacije

Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 14. i člana 15. Pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenih u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica r a s p i s u j e  O G L A S   ZA UPUĆIVANJE KANDIDATA NA SPECIJALIZACIJE  PO JAVNOM POZIVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA ODOBRENE SPECIJALIZACIJE, OBJAVLJENOM DANA  21.12.2018. GODINE

Konkurs je otvoren od 02.02. – 09.02.2019.g.

Detalje konkursa možete pogledati ovde: OGLAS