ОГЛАС за специјализације

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 14. и члана 15. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица р а с п и с у ј е  О Г Л А С   ЗА УПУЋИВАЊЕ КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ  ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА НА ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, ОБЈАВЉЕНОM ДАНА  21.12.2018. ГОДИНЕ

Конкурс је отворен од 02.02. – 09.02.2019.г.

Детаље конкурса можете погледати овде: OGLAS