Bolnička statistika za 2018.godinu

      U 2018.godini, u ambulantama mitrovačke Opšte bolnice, ukupno je obavljeno 269.209  specijalističko-konsultativnih pregleda, od toga, po ambulantama, taj broj je:

 

Pneumoftiziološka – 5.301

Neonatološka – 369

Bolnički prijem – 14.906

Fizijatrijska amb. – 7.420

Gastroenterološka – 7.326

Ginekološko-akušerska – 9.245

Urološka – 13.038

Infektivno – 2.693

Anesteziološka – 5.439

Opšta internistička – 22.109

Kardiološka – 5.682

Endokrinološka – 9.692

Dermatovenerološka – 9.769

Neurološka – 15.109

Psihijatrijska – 11.106

Oftalmološka – 18.782

Onkološka – 7.849

ORL – 7.730

MFH – 2.130

Ortopedska – 28.281

Pedijatrijska – 3.769

Hirurška ambulanta – 25.262

Dečija hiruruška – 3.741

Transfuziloška (analize) – 31.658

Centar za kognitivne bolesti – 104

Savetovalište za epilepsiju – 699

Služba za radiološku dijagnostiku – 76.949

Laboratorijske biohemijske, kliničke i hemat. analize – 859.588

Patološke analize – 9.562

Citogenetske analize – 255

Hemodijalize – 19.766

 

  U 2018.godini u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, urađeno je ukupno 6.959 operacija u Sektoru za hirurške grane medicine, a od tog broja :

 

Opšta hirurgija 1,2 i 3 – 2472

Dečija hirurgija – 141

Ginekologija i akušerstvo – 1697

ORL  – 472

MFH – 178

Oftalmologija – 907

Ortopedija – 640

Urologija – 452

Manjih hirurških intervencija – 9406

U odeljenju za palijativno zbrinjavanje – ukupno je bilo 356 pacijenata, pruženo 28.861 usluga i evidentirano  4115 bolničkih dana.