Болничка статистика за 2018.годину

      У 2018.години, у амбулантама митровачке Опште болнице, укупно је обављенo 269.209  специјалистичко-консултативних прегледа, од тога, по амбулантама, тај број је:

 

Пнеумофтизиолошка – 5.301

Неонатолошка – 369

Болнички пријем – 14.906

Физијатријска амб. – 7.420

Гастроентеролошка – 7.326

Гинеколошко-акушерска – 9.245

Уролошка – 13.038

Инфективно – 2.693

Анестезиолошка – 5.439

Општа интернистичка – 22.109

Кардиолошка – 5.682

Ендокринолошка – 9.692

Дерматовенеролошка – 9.769

Неуролошка – 15.109

Психијатријска – 11.106

Офталмолошка – 18.782

Онколошка – 7.849

ОРЛ – 7.730

МФХ – 2.130

Ортопедска – 28.281

Педијатријска – 3.769

Хируршка амбуланта – 25.262

Дечија хирурушка – 3.741

Трансфузилошка (анализе) – 31.658

Центар за когнитивне болести – 104

Саветовалиште за епилепсију – 699

Служба за радиолошку дијагностику – 76.949

Лабораторијске биохемијске, клиничке и хемат. анализе – 859.588

Патолошке анализе – 9.562

Цитогенетске анализе – 255

Хемодијализе – 19.766

 

  У 2018.години у Општој болници Сремска Митровица, урађено је укупно 6.959 операција у Сектору за хируршке гране медицине, а од тог броја :

 

Општа хирургија 1,2 и 3 – 2472

Дечија хирургија – 141

Гинекологија и акушерство – 1697

ОРЛ  – 472

МФХ – 178

Офталмологија – 907

Ортопедија – 640

Урологија – 452

Мањих хируршких интервенција – 9406

У одељењу за палијативно збрињавање – укупно је било 356 пацијената, пружено 28.861 услуга и евидентирано  4115 болничких дана.