Uspešna saradnja mitrovačkih i novosadskih neurologa

Juče je u jedinici za moždani udar, prilikom praćenja stanja tromboliziranog pacijenta , dr Jovan Paunović, uz tehničku podršku informatičara Nenada Štrbačkog, obavio  prvu konultaciju sa kolegama iz pokrajinskog Instututa za neurologiju,  koja je  omogućena zahvaljujući projektu telemedicine – delu Posebnog programa koji je za 2018.godinu, odobren i finansiran od strane Vlade AP Vojvodine, a kojim je obuhvaćeno svih 9 bolnica u Vojvodini. Cilj programa je prevencija moždanog udara kroz nesmetanu i dostupnu komunikacionu mrežu, kako bi se pravovremeno reagovalo i sprečile teže posledice kod moždanog udara.

Reč je o informatičkoj opremi  koja pruža mogućnost  stalne komunikacije, putem video linka, sa neurolozima iz ove klinike, što je za naše neurologe veoma važno, u slučajevima pružanja trombolitičke terapije, u smislu konsultacija i postupanja sa pacijentima.

Da podsetimo, prva tomboliza  na odeljenju neurologije uspešno je izvedena 08.11.2018.g. ,  uz mentorstvo i permanentnu komunikaciju sa Institutom za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine. Na ovaj način se i Odeljenje neurologije Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici svrstalo u red onih koji sprovode lečenje moždanog udara trombolizom.