Oglasi za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br. 1/2015)  na osnovu člana 10. i člana 11. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica i na osnovu dopisa Ministarstva zdravlja Republike Srbije, broj 112-01-1436/2018-02 od dana 17.12.2018.godine, zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj:112-11582/2018 od 30.11.2018.godine,  direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica   raspisuje oglase za prijem u radni odnos na neodređeno vreme.

Konkurs je otvoren od 10.01.2019. do 17.01.2019.godine

Detalje konkursa možete pogledati ovde: oglas 2