Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015)  на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица и на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-1436/2018-02 од дана 17.12.2018.године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-11582/2018 од 30.11.2018.године,  директор Опште болнице Сремска Митровица   расписује огласе за пријем у радни однос на неодређено време.

Koнкурс је отворен од 10.01.2019. до 17.01.2019.године

Детаље конкурса можете погледати овде: oglas 2