„Obuka za menadžment u zdravstvu“

„Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite-poznati izazovi,nove ideje“ naziv je ovonedeljne konferencije,održane u Beogradu, u okviru projekta Obuka za menadžment u zdravstvu, a u organizaciji Ministarstva zdravlja i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Konferenciju je otvorio republički ministar zdravlja Prof.dr Zoran Stanković, a o ovoj temi govoruli su Ferenc Simon,delegat Evropske unije,Prof.dr Vladimir Bumbaširević,dekan Medicinskog fakulteta,Prof.dr Milan Martić,dekan Fakulteta organizac.nauka, Majkl O Rurk,vođa projekta, Prof. Džejms Rajs ,direktor Međunarodnog programa za liderstvo Univerziteta u Kembridžu, i drugi stručnjaci u ovoj oblasti.

Na konferenciji su prisustvovali i predstavnici menadžmenta naše bolnice: Prim.dr Miroslav Kendrišić,direktor Opšte bolnice, Vesna Obradović,dipl.pravnik -master, Mirjana Jukić,magistar farmacije i Ivica Veliki,vmt,Glavni tehničar bolnice.

Ovo je zajednički projekat Evropske unije i Ministarstva zdravlja,a osnovni cilj je da se u okviru obrazovnog sistema u Srbiji kreira i realizuje sveobuhvatan i održiv nacionalni obrazovni program za menadžment u zdravstvu u skladu sa međunarodno priznatim standardioma.

Moderan i efikasan zdravstveni sistem kome Srbija teži podrazumeva povećanje zadovoljstva pacijenata,pružanje što bolje nege,unapređenje sistema,organizacije,upravljanja ljudskim resusrsima. Ove promene zahtevaju nove veštine i metode rada zaposlenih, usled čega je neophodno obrazovati zdravstvene menadžere koji će biti sposobni da sprovode i usmeravaju promene i restrukturiranje sistema.Obrazovanje iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite treba da doprinese opštem unapređenju efikasnosti zdravstvenog sistema.