Извештај о редовној посети АЗУС-а

У циљу редовног поступка провере примене и поштовања стандарда, протокола и процедура у лечењу пацијената, као и прописа у раду установе, Тим спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, недавно је посетио нашу установу.  Уз подршку координатора АЗУС-а Светлане Дрча, тим у саставу др Весна Николић, спец.педијатрије и Јагода Лукић, дипл.правник,  прегледала је  документацију, обишла болничка  одељења и обавила разговоре са болничким тимовима и на тај начин проверила поштовање стандардизованих процедура.

На адресу наше установе, стигао је Извештај о редовној посети, који потписује в.д.директора АЗУС-а Владимир Арсеновић, у којем се наводи да је током прве акредитацијске посете, након стицања акредитацијског статуса 2017.г., која је спроведена 08.11.2018.године, утврђено  да су предузете одговарајуће мере на реализацији препорука спољашњих оцењивача, прихватањем истих као циљева унапређења квалитета, а према дефинисаним стандардима и критеријумима.

Рад Опште болнице одвија се у складу са усвојеним процедурама и протоколима лечења, с препоруком да је потребно истрајати у праћењу њихове примене. Показатељи квалитета се прате и врши редовно извештавање, а спровођење унутрашње провере квалитета рада документовано је одговарајућим доказима.

У Извештају се похваљује ангажман менаџмента за набавку нове медицинске опреме ( ЦT апарат, УЗ апарат са ЛЦД монитором, ТЦД, лапароскопски стуб за хирургију, батеријски моторни систем за ортпедију,УЗ апарат са линеарном,конвексном и кардиолошком сондом, YAG ласер, биомикроскоп са процепном лампом и апланационим тонометром, док се у децембру текуће године очекује испорука аутоматског парног стерилизатора). Такође се похваљује истрајавање на примени пројекта прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска – Србија „Take care“ – развијање и побољшање здравствених и социјалних услуга за угрожене друштвене групе. Похваљује се и однос према едукацији запослених, посебно у оквиру Удружења здравствених радника Града Сремска Митровица.