Dani otvorenih vrata Centra za žrtve seksualnog nasilja u mitrovačkoj bolnici

U cilju promovisanja usluga koje pruža Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, tokom tri meseca, biće održani „Dani otvorenih vrata“, i to: 22.oktobra, 22.novembra i 21.decembra, u sali bolničkog Edukativnog centra, u terminu od  10 do 14 časova.

Vrata Centra za žrtve seskualnog nasilja, tim danima, biće otvorena za sve devojke i žene koje žele da se više informišu o samom projektu i  psiho-socijalnim uslugama, ukoliko su i same žrtve takvog nasilja ili poznaju nekog ko je žrtva, a potrebna im je podrška i pomoć, a sada su spremne da o tome govore. Korisnice usluga mogu biti devojke i žene sa navršenih 15 i više godina, bez obzira na nacionalnu pripadnost, seksualnu orjentaciju, invaliditet, poreklo, bračno stanje i drugo lično svojstvo. Sve što se u Centru izgovori strogo je poverljivo!

Da podsetimo, Centar za žrtve seksualnog nasilja pri mitrovačkoj bolnici, osnovan je u septembru 2017.godine, u okviru projekta „Zaustavi-zaštiti-pomozi“, snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini, koji od 2016. do 2018. godine sprovodi Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde. Projekat je podržan sredstvima povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja prema ženama.

Centar podržava društvo bez diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja i radi na umanjivanju traume izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena žrtava i pružanje neposredne podrške u prevazilaženju posledica traumatizovanja. Žrtve na jednom mestu mogu besplatno dobiti svu potrebnu pomoć i podršku – medicinsku, pravno savetodavnu, terapijsku, kao i socijalno-edukativnu.