Održan seminar radne grupe Centra za žrtve seksualnog nasilja

Juče je u Edukativnom centra naše bolnice odžan seminar za članove radne grupe Centra za žrtve seksualnog nasilja, posvećen unapređenju procedura u Centrima, u delu postupanja sa ženama sa invaliditetom koje su žrtve seksualnog nasilja. Cilj svih aktivnosti je da se unapredi stepen znanja i kapaciteta članova i članica radnih grupa u centrima u vezi sa potrebama i položajem žena sa invaliditetom.

Predavač je bila Kosana Beker, dipl.pravnik, a prisutnima je govorila o predrasudama, stereotipima i diskriminaciji kada je reč o osobama sa invaliditetom, kao i o poteškoćama i mogućim rešenjima za postupanje u slučajevima nasilja.

 

Organizator seminara bila je organizacija za podršku ženama sa invaliditetom IZ KRUGA – Vojvodina, a u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women i uz finansijsku podršku Evropske komisije sprovodi projekat „Podrška organizacijama civilnog društva na unapređenju sistema podrške za žene i devojčice koje su preživele nasilje, posebno za neprivilegovane grupe žena, kao što su žene sa invaliditetom i žene koje su preživele silovanje i seksualne napade.