Огласи бр.36 и 37 за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица директор Опште болнице Сремска Митровица расписује огласе за пријем у радни однос.

Koнкурси су отворени од 10.08.2018. до 17.08.2018.

Детаље конкурса можете погледати овде:

ОГЛАС 36

ОГЛАС 37