ОГЛАС за специјализације и уже специјализације

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 14. и члана 15. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица р а с п и с у ј е  О Г Л А С   ЗА УПУЋИВАЊЕ КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ  ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА НА ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, ОБЈАВЉЕНОM ДАНА 16.07.2018. ГОДИНЕ

Конкурс је отворен од 27.07. – 03.08.2018.г.

Детаље конкурса можете погледати овде: OGLAS – SPECIJALIZACIJA