Оглас за пријем у радни однос

На основу 4a став 1 тачка 3 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015,  члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време за рад на пројекту Take care!(Брини се) Развијање и побољшање здравствених и социјалних услуга за угрожене друштвене групе који се финансира средствима Европске уније.

Конкурс је отворен од 18.07. до 25.07.2018.г.

Детаље можете погледати овде: OGLAS 32 PALIJATIVA