U Rumi održana Konferencija za štampu, tema- rad pilot Centra za žrtve seksualnog nasilja

U sklopu dvodnevnog seminara pod nazivom „Koordinacija u procesu pilotiranja centara za žrtve seksualnog nasilja“, koji se održava u Rumi, od 28-29.maja, danas je održana Konferencija za medije, koju su zajednički organizovali Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Opšta bolnica Sremska Mitrovica, kao jedan od sedam centara u Vojvodini koji su deo projekta „ZAUSTAVI-ZAŠTITI –POMOZI“ – snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini.

Učesnici  Konferencije Prim.dr Dragan Malobabić, v.d.zamenika direktora mitrovačke bolnice, Prim.dr Predrag Rogulić, rukovodilac centra u bolnici, Biljana Delić ispred Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, inače načelnica i koordinatorka projekta u okviru kojeg je uspostavljen Centar za žrtve seksualnog nasilja i  Ivana Rogulja i Branislava Golić, stručne savetnice, psiholozi, govorili su o aktivnostima koje se sprovode u cilju podrške i pružanja pomoći žrtvama seksualnog nasilja, sa posebnim akcentom na rad pilot Centra u mitrovačkoj Opštoj bolnici, za područje Sremskog okruga.

„ U mitrovačkoj bolnici uz pomoć i podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, egzistira Centar za žrtve seksualnog nasilja, čiji je osnovni zadatak pružanje pomoći i podrška u osnaživanju ženama i devojkama žrtvama nasilja, gde one dobijaju  medicinsku pomoć, usluge psiho-socijalne i savetodavno terapijske prirode, kao i usluge pravnog i psihološkog savetovanja.Celokupan prostor opremljen je potrebnim mobilijarom koji je obezbedio resorni sekretarijat za zdravstvo.  Dr Rogulić je sačinio procedure za postupanje u takvim, neželjenim situacijma, a u toku proteklih godinu dana održani su brojni seminari u cilju efikasnijeg sprovođenja aktivnosti na prevenciji i ranom otkrivanju rodno-sasnovanog nasilja. Takođe su održani i sastanci kojima su prisustvovali predstavnici zdravstva, policije, pravosuđa, socijalne zaštite, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija sa područja Srema, jer se samo u koordinaciji svih ovih činilaca može očekivati adekvatna saradnja i odgovor na nasilje“ – istakao je na Konferenciji za medije Prim.dr Dragan Malobabić.

Rukovodilac ovog Centra u mitrovačkoj bolnici Prim.dr Predrag Rogulić objasnio je da su usluge centra dostupne 24 sata, 365 dana u godini i  da je u mitrovačkoj bolnici, u proteklih pola godine prijavljeno 7 slučajeva žrtava seksualnog nasilja. Na jednom mestu, u prostoriji specijalno opremljenoj za rad sa žrtvama, pri odeljenju ginekologije, svi podaci se prikupljaju i analiziraju i kao dokazi upućuju tužilaštvu, koje u najkraćem mogućem roku reaguje, kako bi nasilnici mogli biti adekvatno kažnjeni u zavisnosti od stepena nasilja. Dr Rogulić je napomenuo i da je zabrinjavajući podatak da su u visokom proncetu žrtave maloletne osobe i da se ovom problemu mora posvetiti veća pažnja.

 

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, kao nosioca ovog projekta, govorila je koordinatorka  Biljana Delić i tom prilikom istakla da je ovo treća godina projekta,a  da je mitrovačka bolnica  od samog starta pokazala veliko interesovanje za učešće u projektu, poštujući protokole iz vodiča, sačinjenog za postupanje u situacijama seksualnog nasilja. Gospođa Delić je još napomenula  da su zaštita i pravovremena reakcija suština delovanja svih činilaca u projektu, te je  multisektorska saradnja ključ za uspešno rešavanje svih zadataka. Govoreći o žrtvama ona je rekla  da su to u najvećem broju slučajeva osobe koje imaju slabiju moć, uglavnom  marginalizovane u društvu  koje jedino pomoć mogu da očekuju od više sistema koji koordinorano funkcionišu, a mitrovačka bolnica je odličan primer, jer su sve relevatne institucije u opštinama i gradovima na području Srema upoznate sa načinom rada Centra.

Žrtve seksualnog nasilja mogu da računaju na stručnu pomoć psihologa i u tom smislu  puna podrška je takođe neprekidna. Stručna saradnica Ivana Rogulja, dipl.psiholog, naglasila je da je u cilju efikasnijeg odgovora na rodno-zasnovano nasilje, mitrovačka bolnica upoznala sve domove zdravlja sa područja Srema o postojanju Centra za žrtve seksualnog nasilja, saradnja sa Centrom za socijalni rad i policijom već postoji i uspešna je, a od nedavno takva saradnja je uspostavljena i sa svim srednjim školama.

Opšti utisak je da Centar za žrtve seksualnog nasilja u Opštoj bolnici u S.Mitrovic radi maksimalno profesionalno, da su svi u projektu edukovani i  fokusirani na pravovremnu pomoć žrtvama, a dalji uspešan rad zavisiće od posvećenosti svih činilaca i dobroj koordinaciji svih partnera u projektu.