У Руми одржана Конференција за штампу, тема- рад пилот Центра за жртве сексуалног насиља

У склопу дводневног семинара под називом „Координација у процесу пилотирања центара за жртве сексуалног насиља“, који се одржава у Руми, од 28-29.маја, данас је одржана Конференција за медије, коју су заједнички организовали Покрајински секретаријат за здравство и Општа болница Сремска Митровица, као један од седам центара у Војводини који су део пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ –ПОМОЗИ“ – снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини.

Учесници  Конференције Прим.др Драган Малобабић, в.д.заменика директора митровачке болнице, Прим.др Предраг Рогулић, руководилац центра у болници, Биљана Делић испред Покрајинског секретаријата за здравство, иначе начелница и координаторка пројекта у оквиру којег је успостављен Центар за жртве сексуалног насиља и  Ивана Рогуља и Бранислава Голић, стручне саветнице, психолози, говорили су о активностима које се спроводе у циљу подршке и пружања помоћи жртвама сексуалног насиља, са посебним акцентом на рад пилот Центра у митровачкој Општој болници, за подручје Сремског округа.

„ У митровачкој болници уз помоћ и подршку Покрајинског секретаријата за здравство, егзистира Центар за жртве сексуалног насиља, чији је основни задатак пружање помоћи и подршка у оснаживању женама и девојкама жртвама насиља, где оне добијају  медицинску помоћ, услуге психо-социјалне и саветодавно терапијске природе, као и услуге правног и психолошког саветовања.Целокупан простор опремљен је потребним мобилијаром који је обезбедио ресорни секретаријат за здравство.  Др Рогулић је сачинио процедуре за поступање у таквим, нежељеним ситуацијма, а у току протеклих годину дана одржани су бројни семинари у циљу ефикаснијег спровођења активности на превенцији и раном откривању родно-саснованог насиља. Такође су одржани и састанци којима су присуствовали представници здравства, полиције, правосуђа, социјалне заштите, локалних самоуправа и невладиних организација са подручја Срема, јер се само у координацији свих ових чинилаца може очекивати адекватна сарадња и одговор на насиље“ – истакао је на Конференцији за медије Прим.др Драган Малобабић.

Руководилац овог Центра у митровачкој болници Прим.др Предраг Рогулић објаснио је да су услуге центра доступне 24 сата, 365 дана у години и  да је у митровачкој болници, у протеклих пола године пријављено 7 случајева жртава сексуалног насиља. На једном месту, у просторији специјално опремљеној за рад са жртвама, при одељењу гинекологије, сви подаци се прикупљају и анализирају и као докази упућују тужилаштву, које у најкраћем могућем року реагује, како би насилници могли бити адекватно кажњени у зависности од степена насиља. Др Рогулић је напоменуо и да је забрињавајући податак да су у високом пронцету жртаве малолетне особе и да се овом проблему мора посветити већа пажња.

 

Испред Покрајинског секретаријата за здравство, као носиоца овог пројекта, говорила је координаторка  Биљана Делић и том приликом истакла да је ово трећа година пројекта,а  да је митровачка болница  од самог старта показала велико интересовање за учешће у пројекту, поштујући протоколе из водича, сачињеног за поступање у ситуацијама сексуалног насиља. Госпођа Делић је још напоменула  да су заштита и правовремена реакција суштина деловања свих чинилаца у пројекту, те је  мултисекторска сарадња кључ за успешно решавање свих задатака. Говорећи о жртвама она је рекла  да су то у највећем броју случајева особе које имају слабију моћ, углавном  маргинализоване у друштву  које једино помоћ могу да очекују од више система који координорано функционишу, а митровачка болница је одличан пример, јер су све релеватне институције у општинама и градовима на подручју Срема упознате са начином рада Центра.

Жртве сексуалног насиља могу да рачунају на стручну помоћ психолога и у том смислу  пуна подршка је такође непрекидна. Стручна сарадница Ивана Рогуља, дипл.психолог, нагласила је да је у циљу ефикаснијег одговора на родно-засновано насиље, митровачка болница упознала све домове здравља са подручја Срема о постојању Центра за жртве сексуалног насиља, сарадња са Центром за социјални рад и полицијом већ постоји и успешна је, а од недавно таква сарадња је успостављена и са свим средњим школама.

Општи утисак је да Центар за жртве сексуалног насиља у Општој болници у С.Митровиц ради максимално професионално, да су сви у пројекту едуковани и  фокусирани на правовремну помоћ жртвама, а даљи успешан рад зависиће од посвећености свих чинилаца и доброј координацији свих партнера у пројекту.