Aktivnosti Centra za žrtve seksualnog nasilja

Mitrovačka Opšta bolnica deo je projekta „Zaustavi zaštiti pomozi“ i jedan od sedam centara u Vojvodini, čiji je osnovni zadatak pružanje pomoći i podrške u osnaživanju ženama i devojkama, žrtvama seksualnog nasilja, gde one dobijaju medicinske usluge, usluge psiho-socijalne i savetodavne-terapijske prirode, kao i usluge pravnog savetovanja.

Po rečima Prim.dr Predraga Rogulića,spec.ginekologije i akušerstva i  koordinatora mitrovačke bolnice u ovom projektu, u Centru se obavljaju neophodni pregledi uz konsultacije   lekara specijalista iz drugih odeljenja, a za žrtve seksualnog nasilja Centar pruža i jednu od usluga koja nije bila uobičajena i dostupna svim žrtvama ovog vida nasilja. Reč je o psihosocijalnoj podršci tokom celog procesa, od početnog pregleda do njenog izlaska iz nasilja

Na nedavno održanom sastanku radne grupe ovog centra, bilo je reči o dosadašnjim rezulatatima rada i broju žena, odnosno devojaka koje su potražile pomoć u Centru za žrtve seksualnog nasilja koji se nalazi u  mitrovačkoj bolnici, pri odeljenju ginekologije. Savetnice Centra Branislava Golić i Ivana Rogulja, dipl.psiholozi, iznele su informaciju, da je u dosadašnjem radu, u periodu od oktobra meseca prošle godine da danas, prijavljeno 7 slučajeva seksualnog nasilja i uglavnom su to maloletne osobe ili adolescentkinje, što je svakako poražavajući podatak.

 

U proteklih godinu dana održani brojni seminari u  cilju efikasnog sprovođenja aktivnosti na prevenciji i ranom otkrivanju rodno- zasnovanog, seksualnog i nasilja u porodici i procesu organizovanja zaštite žena i devojaka koje su preživele nasilje. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je nosilac dela sprovedenih aktivnosti na  obuci zdravstvenih radnika koji učestvuju u ovom  projektu i zajedno sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu, organizovana su predavanja u svih sedam Centara u Vojvodini. Usluge Centra  dostupne su 24 sata, a pruža  se ženama i devojkama, koje su izložene ili su u procesu izlaska iz situacije seksualnog nasilja, ali i ženama koje su nekada preživele seksualno nasilje i imaju potrebu za psihološkom, pravnom i drugom vrstom podrške i pomoći. Centri imaju značajnu ulogu u osnaživanju žena da prijave nasilje, jer se u mnogim sredinama u našoj zemlji retko i nerado govori o seksualnom nasilju. Obuku je završilo oko 1850 pružaoca usluga iz zdravstvenog i drugih sistema zaštite, a mitrovačka bolnica, kao jedan od sedam Centara u Vojvodini, aktivno  učestvuje u sprovođenju ovog projekta, kroz obuku lekara i medicnskih sestara/tehničara, kao i obezbeđivanje adekvatnog prostora i opreme za njegovu uspešnu realizaciju. Koordinator za našu bolnicu Prim.dr Predrag Rogulić, sačinio je  procedure za postupanje u takvim situacijama, sa kojom su upoznati svi zaposleni u mitrovačkoj bolnici.