Активности Центра за жртве сексуалног насиља

Митровачка Општа болница део је пројекта „Заустави заштити помози“ и један од седам центара у Војводини, чији је основни задатак пружање помоћи и подршке у оснаживању женама и девојкама, жртвама сексуалног насиља, где оне добијају медицинске услуге, услуге психо-социјалне и саветодавне-терапијске природе, као и услуге правног саветовања.

По речима Прим.др Предрага Рогулића,спец.гинекологије и акушерства и  координатора митровачке болнице у овом пројекту, у Центру се обављају неопходни прегледи уз консултације   лекара специјалиста из других одељења, а за жртве сексуалног насиља Центар пружа и једну од услуга која није била уобичајена и доступна свим жртвама овог вида насиља. Реч је о психосоцијалној подршци током целог процеса, од почетног прегледа до њеног изласка из насиља

На недавно одржаном састанку радне групе овог центра, било је речи о досадашњим резулататима рада и броју жена, односно девојака које су потражиле помоћ у Центру за жртве сексуалног насиља који се налази у  митровачкој болници, при одељењу гинекологије. Саветнице Центра Бранислава Голић и Ивана Рогуља, дипл.психолози, изнеле су информацију, да је у досадашњем раду, у периоду од октобра месеца прошле године да данас, пријављено 7 случајева сексуалног насиља и углавном су то малолетне особе или адолесценткиње, што је свакако поражавајући податак.

 

У протеклих годину дана одржани бројни семинари у  циљу ефикасног спровођења активности на превенцији и раном откривању родно- заснованог, сексуалног и насиља у породици и процесу организовања заштите жена и девојака које су преживеле насиље. Покрајински секретаријат за здравство је носилац дела спроведених активности на  обуци здравствених радника који учествују у овом  пројекту и заједно са Медицинским факултетом у Новом Саду, организована су предавања у свих седам Центара у Војводини. Услуге Центра  доступне су 24 сата, а пружа  се женама и девојкама, које су изложене или су у процесу изласка из ситуације сексуалног насиља, али и женама које су некада преживеле сексуално насиље и имају потребу за психолошком, правном и другом врстом подршке и помоћи. Центри имају значајну улогу у оснаживању жена да пријаве насиље, јер се у многим срединама у нашој земљи ретко и нерадо говори о сексуалном насиљу. Обуку је завршило око 1850 пружаоца услуга из здравственог и других система заштите, а митровачка болница, као један од седам Центара у Војводини, активно  учествује у спровођењу овог пројекта, кроз обуку лекара и медицнских сестара/техничара, као и обезбеђивање адекватног простора и опреме за његову успешну реализацију. Координатор за нашу болницу Прим.др Предраг Рогулић, сачинио је  процедуре за поступање у таквим ситуацијама, са којом су упознати сви запослени у митровачкој болници.