Aktivnosti Centra za žrtve seksualnog nasilja

U okviru projekta „Zaustavi,zaštiti,pomozi“, krajem maja meseca, u Zrenjaninu je održana edukativna radionica o temi “ Koordinacija u procesu pilotiranja Centra za žrtve seksualnog nasilja“, u kojoj su učestvovali i razmenili iskustva predstavnici svih sedam centara sa područja AP Vojvodine. Produkt radionice je nacrt Plana aktivnosti radne grupe za period april-jun 2018.godine, a koji je  usmeren na dalju promociju ovog centra u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica  prema građanstvu i široj javnosti, dok je saradnja sa referentnim institucijama već uspostavljena i uspešno se realizuje. Do sada je u Centru registrovano 6 slučajeva seksualnog nasilja, od kojih su u 5, žrtve maloletne osobe.

U radu radionice u Zrenjaninu aktivno su učestvovali: koordinator radne grupe za mitrovačku bolnicu Prim.dr Predrag Rogulić, v.d.zamenika direktora  bolnice Prim.dr Dragan Malobabić, kao i stručne saradnice Centra za žrtve seksualnog nasilja Ivana Rogulja i Branislava Golić, dipl.psiholozi.