Sestrinske edukacije u organizaciji OBSM

Stručni sastanak – edukacija za medicinske sestre/tehničare svih nivoa obrazovanja, u organizaciji Opšte bolnice Sremska Mitrovica, biće održana 21.03.2018.g., u 14 sati, u Edukativnom centru. Isto predavanje biće ponovljeno 30.05.2018.; predavač je dipl.med.sestra Verica Volarević, a slušaoci dobijaju 1 licencni bod.

Detalje o stručnom sastanku, pogledajte ovde: Obavestenje o edukaciji