Pokrajinski i gradski zvaničnici posetili našu bolnicu povodom učešća u Projektu prekogranične saradnje – palijativno zbrinjavanje

Opšta bolnica Sremska Mitrovica je potpisnik Ugovora o partnerstvu za sprovođenje Projekta „Take care“ – Razvijanje i poboljšanje zdravsvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

Projekat je u toku, a realizacja Projekta „Take – care“ je počela 15.06.2017. godine i traje do 14.02.2019. godine.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica je uključena u Projekat kao jedna od četiri partnera, a ostala tri partnera su: iz Hrvatske: „Bubamara“ Udruga osoba sa invaliditetom iz Vinkovaca i Dom za starije i nemoćne osobe iz Iloka.

Pred drugi projektni izveštaj o dosadašnjim aktivnostima i imlementaciji procedura u odeljenju za palijativno zbrinjavanje, mitrovačku bolnicu danas su posetili pokrajinski sekretar za zdravstvo Vlade AP Vojvodine drc.dr Zoran Gojković, pomoćnik sekretara za zdravstvo dr Snežana Bojanić, predsednik skupštine Grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković, načelnik Uprave za zdravstvo Vojislav Mirnić i direktor Regionalne razvojne agencije Srem Milan Mirić.

Nakon obilaska novooformljenog odeljenja za palijativno zbrinjavanje i terminalna stanja, u izjavi za medije, pokrajinski sekretar doc.dr Zoran Gojković, podsetio je, da je 15.06.2017. godine počela realizacija ovog važnog projekta sa ciljem ostvarenja zdravstveno-socijalne uloge u društvenim grupama kojima treba pomoć. Sekretar Gojković je dodao, da je u cilju predfinansiranja projektnih aktivnosti, mitrovačkoj bolnici  prošle godine od strane Razvojnog fonda AP Vojvodine odobren kratkoročni kredit  u iznosu od 25.000.000,00 dinara, a krajem 2017. godine,  bespovratna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije, a namenjenih za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz Projekta.

„ Za potrebe teško obolelih, adaptirano je šest bolničkih soba u koje je smešteno 12 specijalnih kreveta za palijativno zbrinjavanje pacijenata sa svom neophodnom pratećom opremom i zaposleno 10 zdravstvenih radnika. Otvaranje ovog odeljenja ima veliki značaj i za pacijente i za njihove porodice, jer pored zdravstvene, ima i psihološku, socijalnu i duhovnu potporu. Za pacijente Sremskog okruga ovo je veoma značajna investicija, jer u Vojvodini još samo tri bolnice imaju odeljenje palijativne nege- to su Kikinda, Sombor i Zrenjanin“- naglasio je pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Direktor mitrovačke bolnice dr Živko Vrcelj izneo je podatak da je ukupan budžet Projekta za sva četiri partnera 939.505.50 evra, dok za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica iznosi 309.024,00 evra, od čega je 85% učešće evropskih fondova, odnosno 262.670,40 evra, a 15% učešće  naše ustanove, odnosno 46.353,60 evra. „ Zahvalni smo pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i Vladi AP Vojvodine na podršci i pomoći u realizaciji projekta i verujem da ćemo do kraja projektnih aktivnosti poštovati sve propisane obaveze, kako bi dobili kompletno uređeno odeljenje palijative“ – rekao je dr Vrcelj i posebno istakao, da ovo odeljenje sada raspolaže sa najsavremenijom  medicinskom i nemedicinskom opremom, ukuljučujući i dva sanitetska vozila, verdnosti blizu 200.000 evra : respirator, 2 aspiratora, defibrilator, EKG aparat, centralni monitoring za 4 pacijenta, kiseonički set za centralnu distribuciju za 12 pacijenata, blateks, transportna bolnička kolica,12 specijalnih bolničkih kreveta2 računara sa štampačima,2 klima uređaja, frižider, pribor za jelo, vitrine za medicinska sredstva .

Tokom obilaska odeljenja za palijativu, predsednik skupštine Grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković, izrazio je zadovoljstvo što se projekat uspešno realizuje i napomenuo da je uloga Grada S.Mitrovica bila da pronađe partnere za ovu prekograničnu saradnju, a da činjenica, da je za dva meseca ovde bilo oko 100 pacijenata, govori u prilog opravdanosti projekta za ceo sremski region.

Regionalna razvojna agencija Srem, odmah po pozivu partnera iz Hrvatske da se uključe u program koji podrazumeva temu iz oblasti  zdravstva i socijalne zaštite, kontaktirala je Opštu bolnicu Sremska Mitrovica i skupštinu Grada, te uspešno ostvarila partnerstvo i učestvovala u svim pripremama za realizaciju ovog projekta.

„ Naša uloga je da tehnički podržimo ovaj značajan projekat, što podrazumeva i pripremu i implementaciju procedura i veština za ovaj vid zbrinjavanja pacijenata. Lepo je videti uspešnu primenu svih dosadašnjih aktivnosti, jer su teme prijemčive za fondove EU. Bitno je da strategija palijativnog zbrinjavanja postoji u Srbiji, a ta iskustva prenećemo i na druge regione“ – rekao je Milan Mirić, direktor RRA Srem,Ruma.

O važnosti lečenja teških pacijenta u bolničkim uslovima govorila je dr Biljana Teodorović, spec.interne medicine, hematolog i iznela sledeće:

„ Palijativno lečenje podrazumeva sveobuhvatnu zdravstvenu, psihološku, socijalnu i duhovnu brigu o bolesnicima u poodmaklom stadijumu neizlečivih bolesti ili teških hroničnih bolesti. Palijativnim lečenjem  pokušavamo da pomognemo bolesniku na telesnom, duševnom i duhovnom planu, poštujući najviše standarde palijativne medicine koji se primenjuju u EU.

Najčešće je reč o pacijentima  koji boluju od malignih oboljenja, te hroničnih progresivnih bolesti respiratornog trakta, hroničnih  neuroloških oboljenja, itd. Sve ove usluge postižemo zahvaljujući podršci Upravnog tima mitrovačke bolnice i koordinatoru  programa „Take care“ – koji predstvalja međunarodni  projekat između dve susedne evropske regije ( u ovom slučaju Sremskog okruga u Srbiji i Vukovarsko-sremske županije u Hrvatskoj). Od početka rada odeljenja (15.decembra protekle godine), sa današnjim danom, lečili smo ukupno 105 pacijenata, koji su registrovani u bazi podataka PALMED.  Istakla bih i podatak, da sve navedeno podrazumeva i saradnju sa članovima porodice, koja je značajna i njima i nama kao zdravstvenim radnicima i saradnicima.“

Opšta bolnica Sremska Mitrovica, u narednom periodu sprovođenja Projekta biće u mogućnosti da pruži efikasnu uslugu u delu palijativnog zbrinjavanja pacijenata sve do 14.02.2019.god. kada je predveđen završetak Projekta.