Sestrinske edukacije u organizaciji UZRSM za period mart-jun 2018.

U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika Grada Sremska Mitrovica, u periodu januar – mart 2018..godine, biće održane akreditovane edukacije ( radionice) u Edukativnom centru Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a raspored predavanja možete pogledati ovde: Edukacije mart – jun 2018