Резултати анкете задовољства пацијената и запослених

У делу  програма Министарства здравља за праћење и унапређење квалитета рада у здравственим установама, а по препоруци Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, крајем протекле  године пацијенти и запослени имали су могућност да учествују у анкети,попуњавањем упитника о задовољству болничким лечењем,односно задовољству на радном месту.

У Општој болници Сремска Митровица, истраживање задовољства корисника, спроводено је од 27.11. до 01.12. у стационарном делу болнице за лежеће пацијенте, а у специјалистичким амбулантама Службе интерне медицине,01.12.2017. Запослени у нашој болници упитник су попуњавали 4.децембра протекле године.

Резултате анкете можете погледати овде:  analiza zadovoljstva 2017