Болничка статистика за 2017.годину

У 2017.години, у амбулантама митровачке Опште болнице, укупно је обављено 247.677 специјалистичко-консултативних прегледа, од тог броја:

Пнеумофтизиолошка – 3940

Неонатолошка – 313

Болнички пријем – 15.979

Физијатријска амб. – 8.165

Гастроентеролошка – 6.401

Гинеколошко-акушерска – 8.287

Уролошка – 12.279

Инфективно – 2.218

Анестезиолошка – 4.513

Општа интернистичка и кардиолошка – 34.274

Дерматовенеролошка – 10.067

Неуролошка – 12.594

Психијатријска – 9.616

Офталмолошка – 18.127

Онколошка – 6.539

ОРЛ – 5.806

МФХ – 1.554

Ортопедска – 24.857

Педијатријска – 3.394

Хируршка амбуланта – 23.734

Дечија хирурушка – 4.464

Трансфузилошка (анализе) – 35.721

Центар за когнитивне болести – 100

Саветовалиште за епилепсију – 648

Служба за радиолошку дијагностику – 76.859

Лабораторијске биохемијске, клиничке и хемат. анализе – 746.025

Патолошке анализе – 6.936

Цитогенетске анализе – 222

Хемодијализе – 21.995

 

У 2017.години у Општој болници Сремска Митровица, урађено је укупно 7060 операција, а од тог броја :

 

Општа хирургија 1,2 и 3 – 2376

Дечија хирургија – 131

Гинекологија и акушерство – 1631

ОРЛ и МФХ – 802 и 175

Офталмологија – 876

Ортопедија – 621

Урологија – 448

Мањих хируршких интервенција – 7904