Одржана едукација о финансирању по ДСГ

Eдукација „Обука менаџмента здравствене установе у систему здравствене заштите за увођење система дијагностички сродних група (ДСГ) у финансирању болничких установа у Србији“ у организацији Компоненте 1 „Унапређење финасирања у здравству“ Другог пројекта развоја здравства Србије, одржана је данас  у Едукативном центру наше установе и била је намењена директору, менаџменту и начелницима служби.

Обуку је водио др Симо Вуковић координатор, са циљем ефикаснијег пружања услуга и њихово стабилније финансирање, које треба да доведе до најбољег квалитета уз минимални утрошак средстава, а самим тим и праведнију расподелу ресурса међу болницама. Овај систем је у употреби у многим развијеним земљама света, а узимајући у обзир комлексност увођења и примене, важно је да се болничка установа добро припреми, како би ризици били минимални.

У том смислу, др Вуковић је данас је говорио о мерењу учинка, очекиваним позитивним ефектима који ће довести до праведније расподеле финасијских средстава, смањену просечну дужину хоспитализације, усмеравање на дневно болничко лечење, као и повећање транспарентности у уговарању . Програм се односи искључиво на стационарно лечење, а за јасније разумевање, присутнима су објашњене фазе имплентације и  начини за правилно и прецизно извештавање и шифрирање. Систем ДСГ зависи искључиво од лекара и за њих ће бити организоване посебне едукације и обуке.

Др Симо Вуковић говорио је и о активностима које су неопходне за реализацију пројекта, а везане су за нови приступ у планирању и нов начин уговарања у сарадњи са ЗЗЈЗ и РФЗО-ом, методологију праћења  учинка ( модели) запослених и установе, као и управљање трошковима.

 

Пројекат „ Унапређење финансирања у здравству“ финансира Светска банка, а у нашој земљи промењиваће се модел Аустралије.