Sestrinske edukacije u organizaciji UZRSM za period januar-mart

U organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika Grada Sremska Mitrovica, u periodu januar – mart 2018..godine, biće održane akreditovane edukacije ( radionice) u Edukativnom centru Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a raspored predavanja možete pogledati ovde : Edukacije januar – mart 2018