Конкурс за специјализације

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица и члана 14. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица р а с п и с у ј е О Г Л А С ЗА УПУЋИВАЊЕ КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ОБЈАВЉЕНОM ДАНА 15.06.2016. ГОДИНЕ, ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА НА ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Конкурс је отворен од 19.07.-27.07.2017.г., а детаље можете погледати овде: 18.07.2017. OGLAS specijalizacije