Одржана презентација „Осигурање од професионалне одговорности лекара“

У организацији Лекарске коморе Србије-Регионалне лекарске коморе Војводине и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство АПВ, јуче је у нашој установи одржана презентација осигурања од професионалне одговорности лекара, с обзиром да је недавно ЛКС склопила Уговор о осигурању ове врсте, настале услед обављања лекарске делатности. У свакодневној пракси, све је већи број спорова који се воде против здравствених установа и питање је дана када ће се приступити регресивним поступцима, јер се већина спорова покреће против установе, а не против лекара који је, евентуално, начинио грешку. Како би се избегли пропусти у вођењу поступака против лекара, ЛКС одлучила се на корак потписивања Уговора о осигурању од лекарске грешке.

Лекарима митровачке болнице, о овој теми, говорио је Бранислав Бировљев, дипл.економиста, стручни саветник Коморе у осигуравању, образложивши да је предмет    осигурања  грађанско правна одговорност лекара (законска), одговорност за штете настале услед:  смрти,  повреде тела или здравља трећих лица (које су настале као последица професионалне грешке лекара услед вршења своје делатности).Осигурани случај је:  професионална грешка,  несавестан или нестручан поступак,  односно пропуст лекара који је у супротности са актуелним прописима и стандардима медицинске струке и чија је директна последица неповољан исход по здравље трећег лица.

“ Овом активношћу ЛКС гради свест код чланова и грађана ради заштите струке, а  део средстава уплаћених за чланарину се на овај начин непосредно враћа члановима ЛКС . Кроз тендер је обезбеђено добијање најповољније понуде за основно покриће које једнако штити све лекаре.У тендеру је обезбеђено добијање најповољније понуде за додатно покриће оних који сматрају да раде са повећаним ризиком . Пракса каже да износи штета због дугих процеса и судских трошкова, очекивања да болнице имају довољно средстава су вештачки повећале трошкове и коначне пресуде.  Лекари из одрeђених специјализација могу очекивати веће притиске за исплатом због специфичног ризика , тако да се уређењем допунског осигурања, штите  све колегинице и колеге од високих трошкова осигурања и лимитирају се очекивања чак и у екстремно комплексним ситуацијама.“- објаснио је Бранислав Бировљев.

  

Када је реч о Процедури пријаве случаја, потенцијални штетни догађај би требало да се пријави у року од 3 дана од сазнања да постоји сумња или захтев за покретањем поступка против лекара.  Случај се пријављује у писаној форми осигуравачу и/или консултанту ангажованом од стране ЛКС, а Упитник о допунском осигурању је постављен на сајт ЛКС и потребно га је попунити у што краћем року.