Monthly Archives: октобар 2023

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Спољни оцењивачи АЗУС-а, у шестој редовној посети нашој установи

Данас су нашу установу посетили спољни оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, у склопу редовне годишње  посете ( 6.по реду) ,  у циљу провере имплентирања процедура и  документације која је у вези са активностима дефинисаним у плану за унапређење

Др Станимир Чекеринац – Дeстигмaтизaциja психиjaтриje нa дeлу

Поводом обележавања Светског дана менталног здравља, др Станимир Чекеринац, спец.психијатрије и начелник Службе психијатрије Опште болнице Сремска Митровица, дао је интервју за М новине, који у целости преносимо: Свeтски дaн мeнтaлнoг здрaвљa сe oбeлeжaвa свaкoг 10. oктoбрa. Циљ oвoг дaтумa

10.октобар – Светски дан менталног здравља

Промоција менталног здравља и превенција менталних поремећаја и болести је саставни део Агенде одрживог развоја, усвојене од стране Генералне скупштине Уједињених нација 2015. године.Један од циљева Агенде одрживог развоја је да се до 2030. године за трећину смањи превремени морталитет

Европски Дан донора

На Војномедицинској акедемији у Београду, низом стручних предавања, обележен је 6. октобар – Европски Дан донора, којем су присуствовали представници митровачког Удружења бубрежних инвалида Града Сремска Митровица и Виолета Србљанин, мед.сестра одсека хеомодијализе наше болнице. На скупу су се могле

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице