Monthly Archives: јул 2023

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Председник Владе АП Војводине Игор Мировић, посетио нашу болницу

Прeдсeдник Пoкрajинскe влaдe Игoр Mирoвић oбишao je дaнaс Oпшту бoлницу у Срeмскoj Mитрoвици, гдe je тoкoм нeврeмeнa oштeћeн крoв нa хируршкoм блoку и пoрoдилишту. Прeдсeдникa je дoчeкaлa je грaдoнaчeлницa Срeмскe Mитрoвицe, Свeтлaнa Mилoвaнoвић, сa сaрaдницимa, кao и члaнoви мeнaџмeнтa митрoвaчкe бoлницe

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Градоначелница обишла митровачку болницу након синоћњег невремена

Општа болница Сремска Митровица, претрпела је велику штету, насталу као последица невремена, које синоћ није забишло ни наш град. Данас су нашу установу обишли градоначелница Светлана Миловановић и заменик градоначелнице Петар Самарџић, а на јутрошњем састанку Штаба за ванредне ситуације,

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице