Daily Archives: 5. мај 2023.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

5.мај – Светски дан хигијене руку у здравственим установама

Светски дан хигијене руку у здравственим установама,  ове године обележава се под слоганом „Убрзајмо активности заједно-оперите своје руке”. Фокус је на безбедном окружењу у институцијама као кључном елементу за истицање значаја хигијене руку у здравственој заштити и њено унапређење. Виши